Médiá / Media

Akreditácia pre médiá

Vaše žiadosti o akreditáciu budú akceptované iba cez online formulár. Prosíme vás o jeho vyplnenie. Vašu fotografiu pošlite na office@canoeliptov.sk. 

Akreditačný formulár pre médiá

Po jeho úspešnom odoslaní sa vám zobrazí potvrdenie, že údaje boli úspešne nahrané do nášho systému. Všetky žiadosti budú individuálne posúdené a ich akceptáciu vám oznámime emailom.

Žiadosti o akreditáciu zasielajte do 15.6. 2018

___________________________________________________________________________________

Applications for Media Accreditations will be be accepted via the Media Accreditation Application Form. Please fill and submit completed form online. Your photo send to office@canoeliptov.sk.

Media Accreditation Application Form

You will receive an acknowledgement for your application and confirmation that you accreditation has been accepted after review by Organizing Committee.

Applications for Media  Accreditation send us to the June 16th.