Podujatia / Events

Termínová listina pretekov na rok 2016 → [ZOBRAZIŤ]

 

32. MLS 23.-24. 4. 2016  [INFORMÁCIE SK] [INFORMATIONS EN] 
                                                [PRIHLÁŠKA -  ENTRY FORM]                                          
 
32. ročník MEDZINÁRODNÝCH LIPTOVSKÝCH SLALOMOV / ICF Ranking
32nd INTERNATIONAL LIPTOV SLALOMS / ICF Ranking

 

 

68. MTS 20.-22. 5. 2016  [INFORMÁCIE - INFORMATIONS] / [VÝSLEDKY - RESULTS]
                                              [PRIHLÁŠKA - ENTRY FORM] 
 
68. ročník MEDZINÁRODNÉHO TATRANSKÉHO SLALOMU / ICF - C kategória 
68th INTERNATIONAL TATRA SLALOM / ICF - C category