Vedenie klubu

Správna rada

Predseda

MUDr. Alexander Slafkovský st. 

Tajomník 

Ivan Cibák

Kontrolór

Ing. Richard Grigar

Členovia správnej rady

Stanislav Gejdoš st.
Peter Machaj
Peter Mráz